Gemeente Utrecht Planning & control portaal
 • Voorjaarsnota 2022 en Eerste Bestuursrapportage 2022 Gepubliceerd op: 12-05-2022
 • Bewonerssamenvatting Jaarstukken 2021 Gepubliceerd op: 12-05-2022
 • Jaarstukken 2021 Gepubliceerd op: 21-04-2022
 • Begroting 2022 Gepubliceerd op: 16-09-2021
 • Bewonerssamenvatting Programmabegroting 2022 Gepubliceerd op: 16-09-2021
 • Tweede Bestuursrapportage 2021 Gepubliceerd op: 16-09-2021
 • Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona “Samenwerken aan een veerkrachtige stad Gepubliceerd op: 20-05-2021
 • Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2021 Gepubliceerd op: 20-05-2021
 • Visuele samenvatting Kaderbrief 2020 corona_DT Gepubliceerd op: 25-06-2020
 • Kaderbrief 2020 corona_DT Gepubliceerd op: 25-06-2020
 • Eerste bestuursrapportage 2020 Gepubliceerd op: 19-06-2020